QQ浏览器上兑换的企鹅抱枕到了,很喜欢

2018-07-05 12:13:42 只看楼主 倒序浏览

上个月浏览器上面用积分兑换的企鹅抱枕到了,先夸一下QQ浏览器的团队,上次因为企鹅抱枕缺货,还亲自打电话提醒我,这个月就到了。而且用的是顺丰快递!企鹅抱枕收到了,虽然小了点,但是我很喜欢。以前一直对这种用积分兑换的东西没抱多大幻想,不是货到要自己付钱,就是还要花钱。但是QQ浏览器这里兑换的东西就不收任何费用,很开心。
本帖子中包含更多资源,您需要才可以下载或查看
烟雨、 3级
6 帖子 78 经验
4 条回复
2018-07-06 00:29:40 沙发
哇,好好看哦!!!!!!

--------------------------------------------------------

https://wj.qq.com/s/2247697/38be/
https://wj.qq.com/s/2247699/682f/
https://wj.qq.com/s/2247701/e5ff/
https://www.nyato.com/forum/685122
https://www.nyato.com/forum/685125
https://www.nyato.com/forum/685127
http://ask.zol.com.cn/q/2066957.html
https://wap.zol.com.cn/ask/2066957.html
http://ask.zol.com.cn/q/2066954.html
https://wap.zol.com.cn/ask/2066954.html
http://bbs.pinggu.org/thread-6504461-1-1.html
http://st.lieju.com/shejicehua/14682397.htm
http://st.lieju.com/shejicehua/14682447.htm
http://st.lieju.com/shejicehua/14682528.htm
https://tieba.baidu.com/p/5783157021
https://tieba.baidu.com/p/5783097455
http://www.hhk365.com/info/s5025349.html
http://www.hhk365.com/info/s5025352.html
http://m.hhk365.com/info/s5025349.html
http://m.hhk365.com/info/s5025352.html
http://haibei.fenlei168.com/cehua/5248123.html
http://qth.fenlei168.com/cehua/5248139.html
http://neijiang.fenlei168.com/cehua/5248151.html
http://yichang.bqqm.com/shejicehua/b10798550.htm
http://yichang.bqqm.com/shejicehua/b10798612.htm
http://yichang.bqqm.com/shejicehua/b10798663.htm
http://www.oofof.com/fogo_dunew.php?ProductID=369289&yes=1
http://www.oofof.com/fogo_dunew.php?ProductID=369291&yes=1
http://www.oofof.com/fogo_dunew.php?ProductID=369292&yes=1
http://blog.sina.com.cn/s/blog_1887bde070102xvh5.html
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_1887bde070102xvh5.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_1887bde070102xvh6.html
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_1887bde070102xvh6.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_1887bde070102xvh7.html
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_1887bde070102xvh7.html
https://huaban.com/pins/1738391170/
https://huaban.com/pins/1738391439/
https://huaban.com/pins/1738391743/
http://blog.jinti.com/kt12425802/4623827.htm
http://blog.jinti.com/kt12425802/4623832.htm
http://blog.jinti.com/kt12425802/4623832.htm
https://www.jianshu.com/p/09ef56fb69a5
https://www.jianshu.com/p/f629871f94dd
http://yijiaqin.com/space-703667-do-blog-id-377869.html
http://yijiaqin.com/space-703667-do-blog-id-377866.html
http://yijiaqin.com/space-703667-do-blog-id-377855.html
https://www.chengshiluntan.com/7176697-1.html
https://www.chengshiluntan.com/7176707-1.html
https://www.chengshiluntan.com/7176712-1.html
https://www.19lou.com/board-49021530170861730-thread-53831530778710927-1.html
https://www.19lou.com/wap/board-49021530170861730-thread-53831530778710927-1.html
https://www.19lou.com/board-49021530170861730-thread-53851530778796236-1.html
https://www.19lou.com/wap/board-49021530170861730-thread-53851530778796236-1.html
https://www.19lou.com/board-49021530170861730-thread-53901530778852164-1.html
https://www.19lou.com/wap/board-49021530170861730-thread-53901530778852164-1.html
http://itbbs.pconline.com.cn/soft/54039765.html
http://itbbs.pconline.com.cn/soft/54039743.html
http://itbbs.pconline.com.cn/soft/54039770.html
http://bbs.gfan.com/android-9314255-1-1.html
http://bbs.gfan.com/android-9314208-1-1.html
http://bbs.gfan.com/android-9314198-1-1.html
梨花小号15 1级
0 帖子 1 经验
2018-07-06 08:57:07 板凳
你们知道积分兑换条件里面的单用户是什么意思吗?

╄遗忘了孤独_YXEfRK 1级
1 帖子 7 经验
2018-07-09 10:02:00 地板
烟雨、 发表于 2018-07-05 12:13:42 
上个月浏览器上面用积分兑换的企鹅抱枕到了,先夸一下QQ浏览器的团队,上次因为企鹅抱枕缺货,还亲自打电话提醒我,这个月就到 ...

感谢你的支持,感动,欢迎多多来晒单哈~
刘云 9级
超级管理员
产品经理
271 帖子 13336 经验
2018-07-09 15:44:11 4#
还是不错的
东冉升电子科技 3级
5 帖子 96 经验
回复

您需要 登录 后才可以回帖